Prins AVRO

 

Op 17 September 1930 werd No. 1 van de 1e Jaargang van Prins AVRO uitgebracht, een uitgave van de Algemeene Vereeniging “Radio Omroep” Amsterdam. Aan de achterkant van het coverblad vond je de introductie van dit nieuwe blad:

 

 

Op de volgende bladzijze wordt dit nieuwe blad verder geintroduceerd:

 

Dit is 't eerste nummer van het nieuwe blad, dat de A.V.R.O. uitgeeft. Het is een blad, speciaal bestemd voor onze jonge luistervinken, en voor hun moeders en tantes en nichtjes, enz. enz. Wie zou „Prins A.V.R.O." eigenlijk zijn? Tja, dat geheim mogen we niet verklappen. „Prins A.V.R.O." is een meneer, die in ons blad steeds met allerlei verrassingen en nieuwe dingen voor den dag zal komen. En daarom hebben we 't blad naar hem genoemd. Hij heeft een groot wiel bij de hand en als hij daaraan draait, rollen er uit zijn wondermachine allemaal verhalen en raadsels en leuke wedstrijden,en nieuwe recepten en nog veel meer. Dat zullen jullie wel zien in de volgende nummers. Dit eerste nummer krijgt nu iedere abonné op de Radio-Bode gratis. En het volgende nummer komt over 14 dagen als men zich op ons nieuwe blad abonneert. 't Is niet duur. Voor het proefkwartaal moet er op onze rekening f 1.- gestort worden en dan wordt het nieuwe blad regelmatig thuis gestuurd. Aan de wedstrijden in dit nummer mag iedereen deelnemen. De oplossingen en de namen van de prijswinnaars komen over 14 dagen in nummer twee. Daarom moeten de oplossingen voor Woensdag a.s. in ons bezit zijn. Denken jullie om voldoende porto? Dan is er de vrije Zaterdagmiddag en de Zondag voor het prettige werkje. Natuurlijk zijn er heel wat prijzen beschikbaar. En nu maar spoedig abonné worden. Schrijf 't vooral zoo gauw mogelijk! En weet je wat leuk is? Iedereen mag ons schrijven, wat hij of zij graag eens in het nieuwe blad besproken zou zien. Als er dus iemand is, die eens iets zou willen lezen over Michiel de Ruijter, of over Edison, of iemand die munten verzamelt, of iemand, die konijnen heeft, of iemand die alleen van sprookjes houdt, allemaal mogen ze schrijven, en als 't mogelijk is komt er dan in „Prins A.V.R.O." iets over dat onderwerp. Of als je graag eens iets zoudt willen hooren door den luidspreker dan kan je dat ook vragen en als 't kan, dan komt 't vast. Verder vindt je in de nieuwe krant volledige programma's van alles wat er voor moeder en voor de jonge luistervinken ten gehoore gebracht wordt, maar de beschrijvingen en babbeltjes staan voortaan alleen in Prins A.V.R.O. en niet in de Radio-Bode. En nu zal de post ons wel bestormen en over 14 dagen komt „Prins A V R O " terug. Dus tot over veertien dagen! Dááág.

 

En vervolgens staan de programma gegevens op de volgende twee bladen in Prins AVRO:

 

 

 

Bron : Prins AVRO, 17  September 1930

Terug naar HOME